Lokowanie Produktu

Promocja Twojej marki podczas występów, zawodów oraz innych wydarzeń za pomocą grupy R-Style. Dodatkowo wesprzemy te działania realną aktywnością w internecie oraz mediach społecznościowych.

style-adminLOKOWANIE PRODUKTU